FPT Edu - Tin tức chung

3 điều cần biết về format chuẩn bài hội thảo quốc tế IEEE để tham dự FCBEM 2021?

04/08/2021
Nguyễn Huệ Anh
983

Hội thảo chuyên ngành Kinh tế - FCBEM 2021 quy định toàn văn bài tham luận nghiên cứu bắt buộc trình bày theo template bài hội thảo quốc tế IEEE. Vì vậy, các diễn giả cần lưu ý 3 điểm sau để hoàn thiện tham luận của mình trước khi gửi tới Hội đồng chuyên môn.

* Tải format bài tham luận chuẩn IEEE tại đây.

Huệ Anh

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

983

Nhân vật