FPT Edu - Tin tức chung

ICISN 2022 và 4 cộc mốc quan trọng cần nhớ

04/08/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
131

Các CBGV và SV FPT Edu quan tâm đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông có thể đăng ký trình bày các công trình nghiên cứu khoa học của mình tại Hội thảo Quốc tế về Mạng & Hệ thống thông minh (ICISN 2022), từ đó nắm bắt cơ hội ghi danh vào kỷ yếu của ICISN - ấn phẩm được xuất bản trên các nền tảng uy tín trên thế giới như Springer, SCImago, Scopus và Google Scholar. Để không bỏ lỡ bất kỳ deadline nào, các CBGV và SV FPT Edu đừng quên lưu vào lịch những cột mốc đáng nhớ sau đây.

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

131

Tin sự kiện

Nhân vật