FPT Edu - Tin tức chung

Tinh thần “mọi vấn đề đều có giải pháp” lan toả trong cộng đồng HSSV FPT Edu khi có đại dịch xảy ra

07/08/2020
Vũ Thị Ngọc Ánh
779

Chủ đề của ResFes 2020 là “Worldwide Pandemic the 1st day - Làm gì nếu xảy ra đại dịch toàn cầu?”, thí sinh sẽ đưa ra những giải pháp học cùng trải nghiệm để phát triển kinh tế, sáng kiến công nghệ hỗ trợ trong y tế, giáo dục, quản trị doanh nghiệp…Với tinh thần “mọi vấn đề đều có giải pháp, cuộc thi hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm, công trình nghiên cứu sáng tạo và hữu ích trong đại dịch.

giải pháp học cùng trải nghiệm để phát triển kinh tế hậu Covid

 

giải pháp học cùng trải nghiệm để phát triển kinh tế hậu Covid

 

giải pháp học cùng trải nghiệm để phát triển kinh tế hậu Covid

 

giải pháp học cùng trải nghiệm để phát triển kinh tế hậu Covid

 

giải pháp học cùng trải nghiệm để phát triển kinh tế hậu Covid

 

giải pháp học cùng trải nghiệm để phát triển kinh tế hậu Covid

 

779

Nhân vật