FPT Edu - Tin tức chung

Những giải pháp sáng tạo chỉ dân công nghệ, kinh tế mới nghĩ ra thời dịch?

07/08/2020
Vũ Thị Ngọc Ánh
655

Với chủ đề “Worldwide Pandemic the 1st day - Làm gì nếu xảy ra đại dịch toàn cầu?” cuộc thi ResFes 2020 hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Các thí sinh sẽ mang đến những ý tưởng, giải pháp học cùng trải nghiệm để hỗ trợ lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế... trong đại dịch.

học viên đưa ra giải pháp học cùng trải nghiệm để hỗ trợ lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế... trong đại dịch? 

 

học viên đưa ra giải pháp học cùng trải nghiệm để hỗ trợ lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế... trong đại dịch? 

 

học viên đưa ra giải pháp học cùng trải nghiệm để hỗ trợ lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế... trong đại dịch? 

 

học viên đưa ra giải pháp học cùng trải nghiệm để hỗ trợ lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế... trong đại dịch

 

học viên đưa ra giải pháp học cùng trải nghiệm để hỗ trợ lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế... trong đại dịch? 

 

655

Nhân vật