FPT Edu - Tin tức chung

Toàn cảnh trải nghiệm Tết-truyền-thống của SV nhà F

22/01/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
512

Một cái Tết truyền thống nhưng không kém phần thú vị và ý nghĩa đối với thế hệ “Millennial” nhà F sẽ diễn ra như thế nào? Cùng khám phá trong bài viết này nhé.

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

512

Nhân vật