FPT Edu - Tin tức chung

Trước khi có trang Brand, CBGV FPT Edu làm thế nào khi cần dùng tài nguyên thương hiệu?

09/12/2020
Ngô Ngọc Trâm
430

Tìm kiếm trên mạng, tận dụng mọi mối quen biết xin bằng được file dung lượng cao hay tự trổ tài design với vốn thiết kế ít ỏi là cách CBGV FPT Edu thường làm khi cần dùng tài nguyên thương hiệu, trước khi trang Tài nguyên thương hiệu FPT Edu chính thức đi vào vận hành. 

 

Có thể nói, trước khi trang Tài nguyên thương hiệu FPT Edu ra đời, công cuộc tìm và dùng đúng được chiếc logo, mẫu file trình chiếu hay bản brochure mới nhất của FPT Edu là con đường gian nhan vắt qua nhiều cầu liên lạc và chủ yếu nhờ cậy đến công cụ Google. Mà Google thì thường không cho ra bản dung lượng cao, hoặc sẽ trỏ đến các phiên bản tài nguyên chưa update kịp thời.

Từ 7/12/2020, CBGV và các HSSV FPT Edu cũng như người dùng đại chúng cần thông tin, file chuẩn xác của các tài nguyên thương hiệu Tổ chức Giáo dục FPT có thể truy cập một lần, có tất cả tại trang http://fpt.edu.vn/brand

Ngọc Trâm

 

430

Tin sự kiện

Nhân vật