Đảm bảo chất lượng

Q&A về ISO 21001:2018

10/12/2020
Huỳnh Lệ Thục Anh
4872

Là bộ tiêu chuẩn chất lượng dành riêng cho các đơn vị giáo dục đào tạo, ISO 21001:2018 có nhiều nguyên tắc, cách tiếp cận, yêu cầu và quy trình khác biệt và tập trung so với các khung tiêu chuẩn được áp dụng đại trà. Bài viết sau đây sẽ giải đáp 5 "thắc mắc" thường xuyên được hỏi về ISO 21001:2018.

 

 

Thục Anh - Minh Cương

4872

Nhân vật