Đảm bảo chất lượng

Chuyển đổi hệ thống quản trị chất lượng sang ISO 21001:2018, FPT Edu tăng cường chất lượng toàn hệ thống

Chuyển đổi hệ thống quản trị chất lượng sang ISO 21001:2018, FPT Edu tăng cường chất lượng toàn hệ thống

Từ ISO 9001:2018 chuyển dịch sang ISO 21001:2018, Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong quy trình Quản trị chất lượng, để từ đó tạo tiền đề cho tăng trưởng mạnh mẽ toàn Tổ chức trên cơ sở tăng cường chuẩn chất lượng xuyên suốt các bậc đào tạo: từ Tiểu học tới Sau Đại học.

Calendar 07/12/2020 Xem chi tiết next
Tim 0 eye 827

Nhân vật

FPT.EDU.VN

Sở hữu gương mặt xinh xắn với nụ cười tỏa nắng khiến người đối diện luôn có cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc, đó chính là hình ảnh của bạn Nguyễn Thị Liên Hoàng (sinh viên ngành Marketing bán hàng) trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Tây Nguyên.

Calendar 15/09/2017 next Xem chi tiết