FPT Edu - Tin tức chung

4 cơ hội đắt giá khi trở thành diễn giả của ICISN 2022

11/08/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
123

Không chỉ được xuất bản báo cáo khoa học bởi Spinger và lập chỉ mục Scopus, người FPT Edu tham gia ICISN 2022 còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi các chủ đề hấp dẫn với các chuyên gia đến từ nhiều châu lục, đồng thời mở rộng tầm nhìn với các góc nhìn từ đại diện các doanh nghiệp.

 

Mời các CBGV và SV FPT Edu quan tâm đến ICISN xem thêm về ICISN 2022 và cách thức nộp bài tại đây.

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

123

Tin sự kiện

Nhân vật