FPT Edu - Tin tức chung

Người FPT Edu chia sẻ trải nghiệm dùng Trang Tài nguyên thương hiệu

14/12/2020
Ngô Ngọc Trâm
472

Trang Tài nguyên thương hiệu của Tổ chức Giáo dục FPT được đánh giá cao ở thiết kế giao diện, cách tổ chức thông tin, thao tác trên trang đơn giản. Bên cạnh đó, một số ý kiến cải tiến sản phẩm cũng được gửi gắm đến đội ngũ phát triển trang để hoàn thiện “kho” tài nguyên thương hiệu đầu tiên của Tổ chức.

 

 

Chính thức đưa cả phiên bản PC và mobile vào hoạt động từ 7/12/2020, Trang Tài nguyên thương hiệu Tổ chức Giáo dục FPT bước đầu trở thành công cụ hỗ trợ tốt cho hoạt động của nhiều CBGV, các phòng ban, các đơn vị thuộc FPT Edu. Thời gian tới, đội ngũ phát triển sản phẩm dự kiến sẽ nghiên cứu, cải tiến một số tính năng trên trang, tạo thêm nhiều tiện ích mới cho người dùng.

CBGV và các HSSV FPT Edu cũng như người dùng đại chúng cần thông tin, file chuẩn xác của các tài nguyên thương hiệu Tổ chức Giáo dục FPT có thể truy cập một lần, có tất cả tại trang http://fpt.edu.vn/brand.

Ngọc Trâm

Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

472

Nhân vật