FPT Edu - Tin tức chung

Bất ngờ trước cách phiên dịch tagline “Làm khác để làm tốt” có 1-0-2 của CBGV FPT Edu

10/06/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
119

Cùng nghe những định nghĩa và ví dụ hết sức độc đáo của người FPT Edu về dòng Tagline “làm khác để làm tốt” được đặt cạnh Logo kỷ niệm ĐH FPT 15 năm nhé.

 

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

119

Nhân vật