FPT Edu - Tin tức chung

Bí kíp giúp săn học bổng của FSB

05/05/2020
Vũ Thị Ngọc Ánh
232

Dành lời khuyên cho các ứng viên tham gia phỏng vấn học bổng MBA tại Viện tại Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT, TS. Đoàn Thị Thanh Hương – thành viên hội đồng giám khảo nhấn mạnh: “Các ứng viên cần biết cách thể hiện mình không chỉ ở kiến thức quản trị, thông tin cập nhật mà còn cả khả năng trình bày và phản biện”