FPT Edu - Tin tức chung

CBGV FPT Edu hào hứng chia sẻ Tài nguyên thương hiệu chuẩn 100% cho đồng nghiệp, HSSV

16/12/2020
Ngô Ngọc Trâm
443

Trang Brand vận hành, ngoài việc dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên thương hiệu, người FPT Edu còn hào hứng chia sẻ công cụ tiện ích này đến đồng nghiệp và học sinh, sinh viên của mình.

Chính thức đưa cả phiên bản PC và mobile vào hoạt động từ 7/12/2020, Trang Tài nguyên thương hiệu Tổ chức Giáo dục FPT bước đầu trở thành công cụ hỗ trợ tốt cho hoạt động của nhiều CBGV, các phòng ban, các đơn vị thuộc FPT Edu.

CBGV và HSSV FPT Edu cũng như người dùng đại chúng cần thông tin, file chuẩn xác của các tài nguyên thương hiệu Tổ chức Giáo dục FPT có thể truy cập một lần, có tất cả tại trang http://fpt.edu.vn/brand

Ngọc Trâm

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

443

Nhân vật