FPT Edu - Tin tức chung

Đại dịch đến, dân Thiết kế sẽ làm gì?

07/08/2020
Vũ Thị Ngọc Ánh
517

Nếu như SV Công nghệ sáng chế ra máy móc, thiết bị chống virus, SV Kinh tế tìm giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế, vậy SV Thiết kế sẽ làm gì tại cuộc thi ResFes 2020? Cùng đón chờ những sản phẩm độc đáo của các thí sinh tại cuộc thi ResFes với quá trình học cùng trải nghiệm nhé.

sv chia sẽ quá trình học cùng trải nghiệm tại cuộc thi ResFes

 

sv chia sẽ quá trình học cùng trải nghiệm tại cuộc thi ResFes

 

sv chia sẽ quá trình học cùng trải nghiệm tại cuộc thi ResFes

ResFes 2020.

 

 
517

Nhân vật