FPT Edu - Tin tức chung

Giám đốc Học viện Kỹ thuật số FPT chia sẻ về chuyển đổi số tại FPT Educamp 2019

11/12/2019
Trần Thị Mai
358

Là một trong 2 keynote quan trọng của FPT Educamp 2019, TS. Lê Hùng Cường – Giám đốc Học viện Kỹ thuật số FPT đã trình bày về phương pháp luận chuyển đổi số và các kết quả chuyển đổi số tiêu biểu trong chủ đề: Bài học và công thức chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp thông qua quá trình học cùng trải nghiệm FPT Digital Kaizen.

 

358

Nhân vật