FPT Edu - Tin tức chung

Học sinh FPT Schools trổ tài thiết kế mô hình tưới cây tự động

13/12/2019
Hà Hải Ngân
120

Vừa qua, các em học sinh khối THCS FSchool (Cầu Giấy) đã hoàn thành dự án Smart Garden sau hơn một tháng học cùng trải nghiệm để triển khai

Học cùng trải nghiệm là một trong những yếu tố dẫn đến thành công và kích thích sự tìm tòi của học sinh

Học sinh học cùng trải nghiệm lắp ráp mạch

Học cùng trải nghiệm những điều thú vị mỗi ngày đến lớp

Cẩn thận, tỉ mỉ là trong những yếu tố cần có trong quá trình học cùng trải nghiệm của học sinh

Học sinh nhà F học cùng trải nghiệm lắp ráp mạch vào khung giá đỡ chậu cây

Học sinh nhà F học cùng trải nghiệm lắp ráp mạch vào khung giá đỡ chậu cây

Sau 1 tháng học cùng trải nghiệm, các kĩ sư nhí có buổi báo cáo tổng kết dự án và giới thiệu sản phẩm trước lớp

Hải Ngân

Theo thông tin được cung cấp từ FPT Schools

120

Nhân vật