FPT Edu - Tin tức chung

Học sinh FSchool Đà Nẵng hoàn thành dự án nhỏ "Kỹ sư xây cầu - Cây cầu mơ ước”

13/12/2019
Hà Hải Ngân
428

các em học sinh Trường Tiểu học và THCS FPT – Đà Nẵng đã hoàn thành dự án “Kỹ sư xây cầu - Cây cầu mơ ước” sau hơn một tháng học cùng trải nghiệm để triển khai

Quá trình học cùng trải nghiệm miệt mài để xác định ra sự cấp thiết của dự án

Dựa trên kiến thức nền được học cùng trải nghiệm để vẽ bản thiết kế kĩ thuật

Sau quá trình học cùng trải nghiệm, các em sẽ báo cáo trước lớp lần 2

Thông qua dự án sẽ giúp các em học cùng trải nghiệm nhiều điều để vững bước tiến vào kỷ nguyên 4.0

Một số sản phẩm của các em học sinh sau quá trình học cùng trải nghiệm để hoàn thành dự án:

Một số sản phẩm của các em học sinh sau quá trình học cùng trải nghiệm để hoàn thành dự án

Một số sản phẩm của các em học sinh sau quá trình học cùng trải nghiệm để hoàn thành dự án

 

Một số sản phẩm của các em học sinh sau quá trình học cùng trải nghiệm để hoàn thành dự án

Một số sản phẩm của các em học sinh sau quá trình học cùng trải nghiệm để hoàn thành dự án

Hải Ngân

Theo Trường Tiểu học & THCS FPT Đà Nẵng

428

Nhân vật