FPT Edu - Tin tức chung

ICISN 2022 gia hạn nộp bài nghiên cứu khoa học

12/10/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
111

Hội nghị quốc tế về Mạng và Hệ thống thông minh (The International Conference on Intelligent Systems & Networks - ICISN) do Swinburne Việt Nam đăng cai tổ chức thông báo sẽ gia hạn nộp bài báo cáo khoa học đến ngày 10/11/2021. Các CBGV và HSSV FPT Edu có thể tận dụng thời gian được gia hạn để hoàn thiện báo cáo của mình.

Hội nghị quốc tế về Mạng và Hệ thống thông minh (The International Conference on Intelligent Systems & Networks - ICISN) là Hội thảo khoa học quốc tế về công nghệ và chuyển đổi số được định hướng tổ chức thường niên và xuất bản kỷ yếu trên nền tảng của các tổ chức học thuật uy tín trên thế giới như: Springer, SCImago, Scopus và Google Scholar. ICISN 2022 do Swinburne Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 03/2022 và đóng cổng nhận đăng ký vào ngày 10/11/2021. 

ICISN 2022 quy tụ nhiều diễn giả uy tín

Trở thành báo cáo viên tại ICISN 2022, CBGV và HSSV FPT Edu sẽ được xuất bản báo cáo khoa học bởi Spinger và lập chỉ mục Scopus; gặp gỡ, giao lưu và trao đổi các chủ đề hấp dẫn với các chuyên gia đến từ nhiều châu lục; đồng thời mở rộng tầm nhìn với các góc nhìn từ đại diện các doanh nghiệp.

Chủ nhân của các bài báo được lập chỉ mục Scopus sẽ được nhận các mức thưởng từ 20 - 100 triệu đồng

Để tham gia nộp báo cáo khoa học cho ICISN 2022, CBGV và HSSV FPT Edu cần truy tập website chính thức của Hội thảo tại https://icisn.com 

CBGV và HSSV FPT Edu nộp báo cáo nghiên cứu khoa học theo hướng dẫn tại website chính thức của Hội thảo

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

111

Tin sự kiện

Nhân vật