FPT Edu - Tin tức chung

Nắm bắt công nghệ mới với chương trình phỏng vấn học bổng MSE của FSB

05/05/2020
Vũ Thị Ngọc Ánh
255

Giá trị học bổng có thể lên tới 50 triệu đồng sẽ là bước đệm ban đầu giúp các ứng viên ngành Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) của Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT tiếp cận, hiểu sâu, ứng dụng tốt các công nghệ mới trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.

Quá trình học cùng trải là tiêu chí quan trọng đánh giá các ứng viên

Ngày 25/4 vừa qua, FSB đã tổ chức chương trình phỏng vấn học bổng MSE tại Hà Nội và TP HCM với sự tham gia của hơn 20 ứng viên đang công tác trong ngành CNTT. Giám khảo của chương trình là TS. Phan Duy Hùng, Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) của Đại học FPT.