FPT Edu - Tin tức chung

Những trải nghiệm có 1-0-2 của CBGV FPT Edu trong năm Canh Tí

03/02/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
269

Năm Canh Tí ghi dấu những trải nghiệm mới thú vị, những câu chuyện nhiều cảm xúc khó quên của các CBGV FPT Edu ở cả 3 miền.

“2 lần nhận Cúp hụt vì “Cô Vy”
“Dạy học online tưởng không vui mà vui không tưởng”
“Làm việc ở FPT Edu là đi khắp nơi”
“Trải nghiệm đáng nhớ nhất là… đi phỏng vấn nhầm”
“Bài toán khó mang tên ISO 21001”

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

269

Nhân vật