FPT Edu - Tin tức chung

Thông báo về thời hạn đóng đăng ký diễn giả Educamp 2019

19/11/2019
Hà Hải Ngân
442

Sau 25 ngày mở đăng ký, FPT Educamp 2019 đã nhận được gần 50 đăng ký từ diễn giả người FPT Edu các miền và hơn 200 đăng ký tham dự sự kiện. BTC sẽ tiếp tục nhận đăng ký diễn giả tới 24h00 ngày 20/11/2019.

Thể theo nguyện vọng của người FPT Edu các miền, BTC sẽ tiếp tục gia hạn nhận đăng ký diễn giả FPT Educamp 2019 tới 24h00 ngày 20/11/2019, để tạo điều kiện cho người FPT Edu có thể tham gia Educamp lần này với chủ đề “Chuyển đổi số trong Giáo dục”.

Vậy là chỉ còn chưa đầy 48h nữa, BTC sẽ đóng form đăng ký diễn giả FPT Educamp. Ngay hôm nay, các anh chị người FPT Edu có nguyện vọng tham gia sự kiện với vai trò diễn giả có thể đăng ký ngay tại link: http://bit.ly/fpteducamp2019. Tới thời hạn, BTC sẽ đóng form đăng ký diễn giả để có thể tổ chức, sắp xếp các chủ đề và chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện.

Mọi thắc mắc liên quan tới sự kiện, các anh chị vui lòng liên hệ BTC:

  • Keynote và Diễn giả vui lòng liên hệ:
    Chị Hồ Thị Thảo Nguyên
    Email: NguyenHTT@fe.edu.vn
  • Người tham dự vui lòng liên hệ:
    Chị Phạm Khánh Huyền
    Email: HuyenPK@fe.edu.vn

FPT EduCamp là hội thảo mở được Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) tổ chức hàng năm để kết nối các giảng viên, chuyên gia, các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, tri thức và ý tưởng để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục Việt Nam nói chung và FPT Edu nói riêng. Là một tổ chức học tập, FPT Edu mong muốn tất cả những người tham gia đều có thể chia sẻ tích cực bằng các tham luận, câu hỏi, tranh luận, đóng góp ý kiến bên lề hội thảo chứ không chỉ dừng ở việc ngồi nghe.

Trở lại ở năm thứ 6, hội thảo năm nay với chủ đề “Chuyển đổi số trong Giáo dục” là một trong những hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Tổ chức Giáo dục FPT.

Các mốc thời gian quan trọng

● Ngày hội thảo: Chủ Nhật, ngày 08/12/2019

● Thời hạn nộp bài cho diễn giả

- Nộp tóm tắt:  28/10 - 20/11/2019

- Nộp slide powerpoint trình bày: 30/11/2019

● Thời gian đăng ký cho người tham dự: 28/10/2019 - 30/11/2019

● Link đăng ký: http://bit.ly/fpteducamp2019 

Hải Ngân

442

Nhân vật