FPT Edu - Tin tức chung

Toàn cảnh FPT Educamp 2019 với chủ đề Chuyển đổi số trong Giáo dục

09/12/2019
Hà Hải Ngân
466

Ngày 08/12/2019, Hội thảo Giáo dục học cùng trải nghiệm về Chuyển đổi số lớn nhất năm của người FPT Edu - FPT Educamp 2019 đã diễn ra tại địa điểm của Tổ chức Giáo dục FPT

"FPT Educamp là một ngày hội Giáo dục học cùng trải nghiệm ý nghĩa, ngày hội của FPT Education" - ông Nguyễn Khắc Thành chia sẻ

Trong buổi lễ khai mạc chuyển đổi số học cùng trải nghiệm, BTC tôn vinh diễn giả và thành viên BTC có đóng góp cho Educamp 5 năm qua

Học cùng trải nghiệm qua hội thảo "Chuyển đổi số trong giáo dục"

TS. Lê Hùng Cường mở đầu hội thảo với nhiều bài học cùng trải nghiệm hữu ích

Tiếp đến là các phiên trình bày để nâng cao kiến thức về học cùng trải nghiệm

Tại sự kiện, khách mời đã được học cùng trải nghiệm lắng nghe, thảo luận nhiều chủ đề hấp dẫn

Đan xen giữa các bài giảng, các bữa tiệc nhỏ cũng là dịp để người FPT Edu các miền học cùng trải nghiệm lẫn nhau

Sau 62 bài giảng học cùng trải nghiệm, hội thảo khép lại bằng bài giảng của GS. Joseph F.Hair

Hành trình học cùng trải nghiệm tại hội thảo sẽ giúp các anh chị người FPT Edu có thêm động lực, kiến thức để bắt đầu "chuyển đổi số"

Hải Ngân

466

Nhân vật