FPT Edu - Tin tức chung

CBGV FPT Edu đón Tết an toàn: Người chọn “chuyển đổi số”, người ở nhà sum vầy

06/02/2021
Nguyễn Huệ Anh
527

Thay vì tụ họp, đi chơi xa... các cán bộ, giảng viên FPT Edu lựa chọn những cách đón Tết an toàn để cùng cộng đồng chung tay chống dịch.

Huệ Anh

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

527

Nhân vật