FPT Edu - Tin tức chung

FPT Edu: Xây xong ngôi trường Phổ thông đầu tiên đã dám mơ 100 trường toàn quốc

10/10/2019
Vũ Thị Ngọc Ánh
1553

FPT Edu đặt bước chân đầu tiên vào địa hạt phổ thông bằng việc dựng xây ngôi trường THPT FPT theo mô hình nội trú. Chưa hề có kinh nghiệm làm phổ thông, ấy vậy mà còn chọn hẳn việc khó là làm trường nội trú, FPT Edu không hề biết lựa chọn này đã định hình con đường của toàn hệ phổ thông sau này: con đường của những người sẵn sàng từ-zero-đến-hero.

Nghe nói, ước mơ của hệ phổ thông nhà FPT Edu không chỉ là dăm ba ngôi trường mà là 100 trường trên toàn quốc. Thử ngẫm nghĩ xem, liệu với tốc độ mở trường của FPT Edu, đủ ngày đủ tháng như giang hồ đồn liệu nhà mình có đủ 100 trường không nhỉ?

 

1553

Nhân vật