FPT Edu - Tin tức chung

Tiến sĩ Joseph F. Hair từ Mỹ đến trình bày về Chuyển đổi số tại FPT Educamp 2019

13/12/2019
Trần Thị Mai
382

Vừa qua, TS. Joseph F. Hair, Giám đốc Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh kiêm Trưởng khoa Kinh doanh Cleverdon của Học viện Kinh doanh Mitchell, Đại học Nam Alabama, Mỹ đã đặc biệt mang đến môi trường học cùng trải nghiệm tại FPT Educamp 2019 chủ đề: "Ảnh hưởng của dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn tới hoạt động kinh doanh và Giáo dục".

 

382

Nhân vật