Video

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học FPT Edu 2018

24/10/2018

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học FPT Edu 2018 là hoạt động được Tổ chức Giáo dục (FPT Edu) tổ chức với mong muốn góp phần khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giới sinh viên, để sinh viên sớm ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tế. Năm đầu tiên tổ chức, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học FPT Edu 2018 được tổ chức ở quy mô Đại học FPT hệ chính quy, dành cho đối tượng là sinh viên Đại học FPT 3 mienf. Hội nghị diễn ra gồm 2 vòng: Vòng sơ loại và vòng Chung kết. Hạn cuối nhận đăng ký: ngày 26/10/2018. Đăng ký tham gia tại: http://gg.gg/HoinghiSVNCKH2018

927