Video

FPT Edu khởi động NihongoEng 2019

17/04/2019

FPT Edu NihongGoEng là cuộc thi thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Nhật dành cho học sinh, sinh viên trong toàn Tổ chức giáo dục FPT (FE). Cuộc thi tổ chức với mong muốn tạo sân chơi giúp các bạn rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng qua các vòng thi; đồng thời khuyến khích tinh thần học tập ngoại ngữ, cũng như tìm kiếm những học sinh, sinh viên FPT Edu tài năng cho các cuộc thi cấp cao hơn. • Thời gian gửi clip dự thi vòng sơ khảo: 17/04 – 15/05. • Link đăng ký dự thi: http://bit.ly/NihongoEngreg • Fanpage cuộc thi: http://bit.ly/nihongoengfanpage

925