Video

FPT Educamp 2015 - Tinh thần cộng sự - so sánh bước đầu trong môi trường học thuật

12/10/2017

[29/11/2015] Tại FPT EduCamp 2015, keynote TS. Phạm Thị Ly - ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành đã có phần trình bày về "Tinh thần cộng sự - một so sánh bước đầu trong môi trường học thuật Hoa Kỳ và Việt Nam".

1163