Video

Phương án tuyển sinh của trường Đại học FPT

18/04/2019

Yêu cầu thí sinh thể hiện quan điểm cá nhân là dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi của ĐH FPT. Những đề thi này không có đáp án cụ thể thay vào đó khuyến khích thí sinh thể hiện quan điểm cá nhân và sáng tạo của mình. Ngoài ra, nếu biết đến nhạc cụ dân tộc hay võ cổ truyền sẽ là lợi thế cho thí sinh khi nhập học tại ĐH FPT bởi đây sẽ là hai môn học bắt buộc tại trường.

1102