Video

Khi con gái theo học IT ở FPT Edu (Phần 2)

14/01/2019

Không nhiều bạn nữ dám chọn học CNTT, vì vậy theo học CNTT là đồng nghĩa với việc chấp nhận lớp học sẽ chỉ có 1-2 bạn nữ, thậm chí là chẳng có bạn nữ nào. Nhưng chẳng vì thế mà nữ sinh ngành CNTT tại FPT Edu ít đi. Các bạn ấy vẫn cứ tự tin theo đuổi thứ mình muốn.

1125