Video

Học Vovinam tại ĐH FPT (Bản tin 24/7 - VTV)

12/10/2017

Phóng sự do các phóng viên Bản tin thể thao 24/7 thực hiện về việc đưa Vvovinam vào dạy và học thành công tại ĐH FPT.

1390