Video

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học FPT Edu 2018

17/12/2018

Lần đầu tiên tổ chức, Hội nghị SV NCKH FPT Edu 2018 đã dánh dấu một bước khởi đầu thành công trong hoạt động đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học cho học sinh sinh viên FPT Edu. Hy vọng, Hội nghị sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và chất lượng trong những năm tổ chức tiếp theo, góp phần giúp nâng cao số lượng và chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên của Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu.

941