Video

Lễ khai giảng của đại học trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

12/10/2017

Ngày 20/11, Đại học trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam FUNiX đã tổ chức Lễ Khai giảng đầu tiên, đánh dấu giai đoạn chính thức học tập của hơn 50 sinh viên khóa 1.

1329