Video

Lễ nhập trường THPT FPT năm học 2016 - 2017

12/10/2017

Ngày 31/07/2016, 282 học sinh đã có mặt từ sớm để làm thủ tục nhập trường, đánh dấu các em chính thức bắt đầu một cuộc sống mới. Các em sẽ rời xa vòng tay quan tâm của gia đình, xa sự nhộn nhịp của phố xá để đến với một Hòa Lạc không chỉ có học tập mà còn là một xã hội thu nhỏ với bạn bè, thầy cô giáo. Với nhiều thử thách và cơ hội, tất cả sẽ giúp các em tự tập, trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

1506