Video

HANOI 1 - Chung kết Học bổng tài năng ĐH FPT

21/06/2019

ĐH FPT là một trong những trường ĐH hàng đầu về đào tạo Công nghệ thông tin cho đất nước. Nhưng với triết lý giáo dục phát triển tài năng cá nhân tôn trọng những giá trị riêng. Đây cũng là mô hình đào tạo đặc thù thu hút những tài năng không chỉ trong lĩnh vực Công nghệ. Từ năm 2017 cuộc thi Học bổng tài năng ĐH FPT đã trở thành 1 trong những sân chơi văn hóa dành cho các bạn học sinh trên mọi miền đất nước.

772