Video

10 sự kiện tiêu biểu Tổ chức Giáo dục FPT 2016

29/10/2017

2016 – cột mốc đánh dấu Tổ chức Giáo dục FPT: 10 năm bước chân vào đào tạo đại học, chuyển giao nhiệm kỳ lãnh đạo, đồng thời chứng kiến nhiều dấu son trong tổ chức hoạt động và đào tạo. Cùng nhìn lại 10 sự kiện tiêu biểu của Tổ chức Giáo dục FPT trong năm 2016 để bước sang năm 2017 đầy khí thế với những mục tiêu mới và thành quả mới.

1154