Video

Educamp 2015: Vận hành tổ chức giáo dục thế nào?

12/10/2017

[29/11/2015] FPT EduCamp là hội thảo mở được Khối Giáo dục FPT (FPT Education – FE) tổ chức hằng năm để kết nối các giảng viên, chuyên gia, các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, tri thức và ý tưởng để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục Việt Nam nói chung và FE nói riêng. Chương trình lần đầu ra mắt vào năm 2014. Năm 2015, FPT EduCamp do Khối Giáo dục FPT, Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) phối hợp tổ chức, với chủ đề “Vận hành tổ chức giáo dục”.

1186