Video

Công trình điêu khắc độc đáo Self Made Man tại FPT Edu

01/12/2020

Tại Việt Nam, Tổ chức Giáo dục FPT là đơn vị giáo dục đầu tiên mang hình tượng truyền cảm hứng Self Made Man đến với hàng chục ngàn người học tại Đại học FPT Hà Nội và ĐH FPT TP Hồ Chí Minh

217