Video

Kiến trúc xanh ĐH FPT trên TH Quốc hội

12/10/2017

Vào tối 11/1/2016, Đài Truyền hình Quốc hội đã đến để làm phóng sự và truyền hình trực tiếp về kiến trúc xanh của ĐH FPT trên KCN Láng Hòa Lạc.

1294