Video

10 sự kiện tiêu biểu Tổ chức Giáo dục FPT năm 2020

31/12/2020

2020 là năm toàn thế giới đứng trước những biến động bất ngờ. Nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó đáng kể nhất là Y tế và Giáo dục. Tổ chức Giáo dục FPT đã có một năm vượt khó trên nhiều mặt trận. Dù đối diện với nhiều thách thức, Tổ chức Giáo dục FPT vẫn kiên trì với hành trình, linh hoạt ứng phó với tình huống và từng bước đi hết chặng đường gian nan của năm. Nhìn lại một năm 2020 của người FPT Edu là nhìn lại những dấu mốc đáng ghi nhận.

175