Video

FPT EduCamp 2016: Hướng tới chuẩn quốc tế trong tổ chức giáo dục

12/10/2017

FPT EduCamp là hội thảo mở được Khối Giáo dục FPT (FE) tổ chức hàng năm để kết nối các giảng viên, chuyên gia, các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Educamp là một diễn đàn chia sẻ các kinh nghiệm, tri thức và ý tưởng để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục Việt Nam nói chung và FE nói riêng. Năm thứ ba được tổ chức, FPT EduCamp 2016 mang chủ đề “Hướng tới chuẩn quốc tế trong tổ chức giáo dục” (Toward international standards in educational organisations).

1255