Video

FPT Educamp 2018: "Trường học 4.0"

05/12/2018

FPT Educamp đã đánh dấu tròn nửa thập kỷ đồng hành cùng FPT Education. Kỳ vọng rằng, những chia sẻ tâm huyết tại hội thảo năm nay sẽ trở thành những gợi ý quý báu cho những người làm giáo dục trên hành trình đổi mới và toàn cầu hóa trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

953